Tag: Enunciazione

Logica 12 – L’enunciazione in sé (2)

Logica 12 – L’enunciazione in sé (2)

Corso di Propedeutica Filosofica a cura di LUISELLA SCROSATI Lezione 16 Logica 12 L’enunciazione in sè 2

Logica 11 – L’enunciazione in sè (1)

Logica 11 – L’enunciazione in sè (1)

Corso di Propedeutica Filosofica a cura di LUISELLA SCROSATI 15 Logica 11 L’enunciazione in sè 1